BayHStA, Hochstift Passau Urkunden

Archiv

Zkratka archivu: 
BayHStA
Oddělení archivu: 
Abt. I (Ältere Bestände)

Fond

Název fondu: 
Hochstift Passau Urkunden
Popis fondu: 
Das Bistum Passau wurde 739 durch den Hl. Bonifaz gegründet. Seit 999 hatte es die Hoheit über die Stadt Passau. Im Laufe der Jahrhunderte kamen Herrschaften in Niederbayern (u.a. Richtung Böhmen; hier war die Grenze lange umstritten) und Österreich hinzu. Seit 1262 war das Hochstift Passau reichsunmittelbar. Im Reichsdeputationshauptschluss wurde das Hochstift säkularisiert. Nach Übergang der Archivalien an eine Vorgängerbehörde des Bayerischen Hauptstaatsarchivs 1805 (Geheimes Landesarchiv) wurden die Urkunden nach Pertinenzprinzip geordnet. Erst im Zuge einer Neuverzeichnung wurde eine Provenienzbereinigung durchgeführt und die alte, ursprüngliche Ordnung wiederhergestellt. Die Urkunden wurden auch für das Urkundenportal Monasterium digitalisiert und sind dort mit Datumsangabe und Kurzregest einsehbar.
Rozsah fondu: 
ca. 4100
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-BayHStA, Hochstift Passau Urkunden
Název archivní pomůcky: 
Hochstift Passau Urkunden
Časový rozsah archivní pomůcky: 
802-1808
Autoři archivní pomůcky: 
Peter Urbanek
Florian Kieslinger
u.a.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2014
Podskupina: 
Geistliche Würdenträger
Signatury bohemik: 
25/1, 71, 85, 134, 168/a*, 175, 974, 1438, 2292, 3461
Popis bohemik: 
Král Heinrich II. uděluje abatyši Eilice a jejímu klášteru v Pasově svůj podíl ze cla v Pasově a celý český celní poplatek, 19. dubna 1010 (č. 25/1); pražský biskup J(Jan), dómský probošt E(ppo) a pražský arcijáhen Y. nařizují, aby byli různí preláti a kleraci poslání do Říma kvůli trestu exkomunikace a interdiktu, 17. prosince 1229 (č. 71); rozhodčí výrok opata Dietricha z Louky (u Znojma), probošta P. z (kláštera) Neuburg a guardiána minoritů ve Znojmě o různých právech ve farnosti Niederhollabrunn, 15. dubna 1282 (č. 85); Johannes, preceptor od Sv. Ducha, Otto, komtur Řádu johanitů a Wilhelm, kněz řádového domu Řádu německých rytířů ve Vídni podávají zprávu opatovi H. z Heiligenkreuz (Svatý Kříž), proboštu H. ze Sankt Pöltenu a děkanovi H. ze Znojma jako soudci delegováni Apoštolským stolcem, co podnikli ve sporné záležitosti mezi opatem nadačního kláštera v Schotten ve Vídni a vídeňským farářem, 8. srpna 1265 (č. 134); král Rudolf slibuje arcibiskupovi salzburskému a jeho sufragánům, že jim nahradí všechny škody utrpěn ve válce proti českému králi, jakož i vidimace této listiny salcburskýcm arcibiskupem Friedrichem, 23. listopadu 1274 – 13. ledna 1277 (č. 168/a*, 175); řezenský biskup Konrád z pověření koncilu v Basileji oznamuje císaři Zikmundovi, patriarchovi Aquilejskému, salcburskému arcibiskupovi, biskupům z Pasova, Freisingu, Brixenu a z Olomouce, vévodům rakouským a bavorským, šlechtě a všem duchovním i světským hodnostářům bulu tohoto koncilu, ve které přikazuje zakročit proti utlačovatelům farního kostela v Kirchbergu, 7. listopadu 1435 (č. 974); papež Martin V. svěřuje pasovskému biskupovi Leonhardovi úkol poskytnout rozhřešení těm obyvatelům měst a pasovské diecéze, kteří už nespolupracují s Čechy, s husity a s heretiky, 25. dubna 1429 (č. 1438); Balthasar von Piscia, papežský podjáhen vyhlašuje před veškerým klérem, že Kazimír, polský král a jeho nástupce Ladislav, přestože jsou nepřáteli uherského a českého krále Matyáše a bojují s Turky, budou bezpochyby ekomunikováni jako ochránci heretiků, 15. ledna 1478 (č. 2292); pasovský biskup Wenzeslaus vystavuje dlužní úpis Georgu Weißovi, pražskému lékárníkovi, 14. dubna 1665 (č. 3461)

Vertical Tabs