BayHStA, Staatsverwaltung

Archiv

Zkratka archivu: 
BayHStA
Oddělení archivu: 
Abt. I (Ältere Bestände)

Fond

Název fondu: 
Staatsverwaltung
Popis fondu: 
Dieser Auslesebestand von Amtsbüchern und Akten wurde im 19. Jahrhundert im Reichsarchiv (Vorgängerbehörde des Bayerischen Hauptstaatsarchivs) nach Sachpertinenz gebildet. Er umfasst hauptsächlich Schriftgut des Äußeren Archivs und Registraturen kurbayerischer Zentral- und Mittelbehörde. Die Archivalien wurden weitgehend gemäß ihrer Provenienz auf Bestände des Bayerischen Hauptstaatsarchivs sowie der Staatsarchive München und Landshut aufgeteilt. Der Restbestand enthält in großer Bandbreite eine Auslese wichtiger Amtsbücher und Akten, darunter z.B. herzogliche Urbarbücher, Handschriften des Oberbayerischen Landrechts, viele gedruckte Mandate sowie die Dekretensammlung der kurbayerischen Hofkammer.
Rozsah fondu: 
1795
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-BayHStA, Staatsverwaltung
Název archivní pomůcky: 
Staatsverwaltung
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1200-1800
Autoři archivní pomůcky: 
Otto Rieder
Karl Ernst Lupprian
Michael Cramer-Fürtig
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Podskupina: 
Lehen und Privilegien
Signatury bohemik: 
1850, 3466, 3601-3603, 4033, 4060, 4071, 4082
Popis bohemik: 
Fragment spisu kurfiřtství falckého týkající se českého dluhu a zástav od císaře Karla IV., 1556 (č. 1850); lenní listy udělené vévodství a kurfiřtství bavorskému císaři a králi, jakož i Korunou českou, 1208-1651 (č. 3466); spisy týkající se císařských lenních investitur ve vévodstvím bavorském, vážnosti volebního práva volit kurfiřta a českých lén za vlády kurfiřta Karla I. Albrechta [později císaře Karla VII.], 1727-1734 (č. 3601-3603); vévoda bavorsko-mnichovský Albrecht III. potvrzuje městu Furth im Wald všechny dosavadní svobody (privilegia) a osvobozuje ho v souvislosti se škodami, které utrpělo ze strany Čechů na 10 let od daní a cla, 29. května 1450 (č. 4033); opisy udělení různých privilegií a jejich potvrzení českými králi Karlem IV. a Václavem, jakož i arcibiskupem pražským pro obce Luhe a Bärnau, 1790 (č. 4060, 4071); kurfiřtsko-knížecí plné moci k přijetí českých lén, 1651-1658 (č. 4082)

Vertical Tabs