BayHStA, Kloster Windberg Urkunden

Archiv

Zkratka archivu: 
BayHStA
Oddělení archivu: 
Abt. I (Ältere Bestände)

Fond

Název fondu: 
Kloster Windberg Urkunden
Popis fondu: 
Der Bestand wurde provenienzrein wiederhergestellt. Zu einzelnen Klöstern gibt es in der Reihe der Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, hrsg. von der Kommission für bayerische Landesgeschichte, Editionen. Daneben sind einige Urkundenbestände vollständig digitalisiert und auf www.monasterium.net einsehbar. Zu bestellen: jeweiliger Klostername + Urkunden + Nr.;Da nur die Findmittel für ausgewählte, in Grenznähe gelegenen klöster durchgesehen wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei weiteren Klöstern noch Bohemica finden.;Allgemein sei auf das Problem bayerisch-böhmischer Adelsfamilien wie der Notthafft, Zedtwitz oder Schwarzenberg hingewiesen; hier kann anhand der Findbuch-Betreffe selten eindeutig festgestellt werden, inwieweit das jeweilige Archivale wirklich einen böhmischen Bezug hat. Entsprechende Überprüfungen und weitere Recherchen können notwendig sein.
Rozsah fondu: 
ca. 110600
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-BayHStA, Klosterurkunden
Název archivní pomůcky: 
Klosterurkunden
Časový rozsah archivní pomůcky: 
700-1800
Podskupina: 
Privilegien
Signatury bohemik: 
4, 12, 106, 108, 108/a, 108/b, 109, 386, 454, 455, 457/a, 463, 547/a, 716/a, 828/a, 830, 836, 836/a, 847/I-II, 1036, 1063-1065
Popis bohemik: 
Papež Lucius [III.] bere klášter ve Windbergu pod apoštolskou ochranu, potvrzuje řád kanovníků podle augustiniánských pravidel i práva a usedlosti: obec Windberg s různými statky a statky v Čechách, 1183 April 30 (č. 4); papež Řehoř [IX.] bere pod ochranu statky hraběte Alberta [IV.] z Bogenu, který se chopi kříze v tažení prosti Prusům, během jeho nepřítomnosti a pověřuje biskupa a probošta pražekého a opata z Windbergu, aby jim poskytovali záštitu, 17. února 1232 (č. 12); privilegia pro klášter ve Windbergu udělená císařem Karlem IV., králem českým, m.j. usedlosti v Albrechticích/Albrechtsriedu, Milicích/Miltschitz, Janovicích/Janowitz, a také potvrzení císařem Zikmundem, Albrechtem, nyní králem českým a Ladislavem, králem českým, 10. října 1346 – 30. března 1454 (č. 106, 108, 108/a, 108/b, 109, 386, 454, 457/a, 547/a); vidimace různých listin pro klášter ve Windbergu týkající se farnosti Albrechtic/Albrechtsried, ověřené opaty kláštera v Oberaltaich, 14. dubna 1439 – 6. září 1512 (č. 463, 830); Vladislav, král český ustanovuje bratra a kněze Augustýna z řádu premonstrátů v řezenské diecézi farářem v Albrechticích/Albrechtsried u kostela sv. Petra a Pavla, kaplanem a příslušníkem domu se všemi privilegii i práve, resp. svobodami a bere ho pod svou zvláštní ochranu, 10. prosince 1479 – 27. září 1487 (č. 674, 716/a); smlouva mezi klášterem ve Windbergu a Břetislavem z Rýzmberka, v níž se urovnávají spory ohledně zemskou správou nad statky kostela v Albrechticích/Albrechtsried a nově se stanovují práva, potvrzeno synem Břetislava, hofmistrem krále uherského a českého Ludvíka, a také schválení ochrany udělené králem uherským a českým Vladislavem, 29. července 1512 - 22. ledna 1514 (č. 828/a, 830, 836/a) nejvyšší písař v Království českém, rytíř Radslaw Brzeskowsky ze Ssebierzwawu na Libichově předává doslovně inserovanou listinu krále uherského a českého Vladislava z 22. ledna 1514 (č. 836a) do zemských desek, 12. října 1515 (č. 847/I-II); opat Bernardus, fr. Adamus subpřevor, fr. Stephanus Circator, fr. Ernestus Senior a celý konvent premonstrátského kláštera na Strahově v arcidiecézi pražské potvrzuje opatovi Michaeli, převoru Hermannovi a celému konventu kláštera ve Windbergu v diecézi řezenské oboustranně schválené modlitební bratrstvo, 11. října 1656 (č. 1036); udělení, potvrzení a revers na Ius advokatae perpetuae Království českého na usedlosti kláštera ve Windbergu v Albrechticích/Albrechtsried, 13. prosince 1700 – 23. května 1701 (č. 1063-1065)

Vertical Tabs