Žebnice 13

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Žebnice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Žebnice (Žebnitz, Schebnitz)
Původní nadpis: 
Lit. C.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní stránkování.
str. 1 - 20: oddaní Žebnice 1853 - 1862
str. 41 - 42: oddaní Podhrázský mlýn - mlýn na Mladotickém potoce pod hrází zan. Mladotického rybníka 1861
str. 48 - 127: narození Žebnice 1849 - 1862
str. 136 - 137: narození Podhrázský mlýn - mlýn na Mladotickém potoce pod hrází zan. Mladotického rybníka 1804 - 1852
str. 143 - 188: zemřelí Žebnice 1847 - 1860

Ostatní lokality: Mladotická fořtovna - pravděpodobně U Zelených - hájovna u ob. Mladotice

Údaj na deskách se neshoduje se skutečnou datací matriky.