Žebnice 09

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Žebnice (Římskokatolická církev)
Ort: 
Hadačka
Ursprüngliche Titel: 
Lit. B.
Enthält
Enthält: 

Matrika má původní stránkování pro jednotlivé oddíly matriky a původní společnou foliaci. Index odkazuje ke stránkování.
fol. 1 - 13: narození 1784 - 1820
fol. 15 - 23: oddaní
fol. 28 - 37: zemřelí
fol. 39 - 60: narození 1820 - 1857
2 nečísl. fol.: index N
1 nečísl. fol.: index Z
2 nečísl. fol.: index O

Matrika je vedena též pro tyto lokality: Na Dyškánce (Tuschkanka caupona) - zájezdní hostinec, dnes součást obce Hadačka; Rouda - býv. hájovna , nyní samota u ob. Babina; Sechutice - hosp. dvůr u ob. Hadačka
Na titulním listě knihy oddaných jsou uvedena čísla popisná jednotlivých lokalit:
N. 1 Rauda
2. Dvůr Sechuticz
3. Ovčárna
4. Hospoda
14 chalup u hospody
15 chalup(a) Chlupovo v Raudě