Žebnice 01

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Žebnice (Římskokatolická církev)
Ort: 
Babina (Babina), Bílov (Bilow, Bilau), Bukovina (Bukowina), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Korýtka (Korejtka, Korejtek), Mladotice (Mlatz), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Potvorov (Potworow, Potfuhre, Podvorov), Přehořov (Überbergen, Přehoř, Přehorz), Rybnice (Rybnitz), Řemešín (Řemeschin), Sedlec (Sedletz), Trojany (Trojan), Vrážné (Vražno, Wraschen), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz)
Enthält
Enthält: 

Matrika byla dodatečně prostránkována.
str. 1 - 162: narození 1656 - 1692
nečísl. str. 164: zemřelí 1685 - 1689
str. 165 - 167: oddaní 1667 - 1668
str. 168 - 172: oddaní 1664 - 1667
str. 173: oddaní 1689, 1691
str. 179 - 182: oddaní 1683 - 1685
Přílohy (3 ks) jsou vloženy za posledním foliem matriky.

Ostatní lokality: Kalec - č. ob. Žihle; Odlezly - č. ob. Žihle; Podhrázský mlýn - mlýn na Mladotickém potoce pod hrází zan. Mladotického rybníka.
Na desky byl použit pargamen s latinským textem (fraktura). Pro zpevnění desek byly použity nejméně dva listy papíru s textem českým a latinským (17. stol.).
Před začátkem matričních záznamů zapsána jména Jesus, Maria, Joseph.
Na zadním přídeští je poznámka k dluhům a dodatečný zápis křtu.