Zadní Chodov 12

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Zadní Chodov (Římskokatolická církev)
Místo: 
Broumov (Promenhof), Nový Haimausen (Neuhaimhausen)
Původní nadpis: 
D V.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci.
fol. 1 - 20: zemřelí Broumov 1890 - 1931
fol. 20 - 35: zemřelí obě lokality 1934 - 1943
fol. 37 - 93: zemřelí Nový Haimhausen 1890 - 1931
fol. 93 - 95: zemřelí obě lokality 1931 - 1933
20 nečísl. fol.: index
Ostatní lokality: Trnový mlýn (Dornmühle) – mlýn u ob. Broumov, okr. Tachov