Velhartice 06

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Velhartice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Chotěšov (Koteschau, Kotěšov) [Velhartice], Kunkovice (Kunkowitz), Malonice (Mallonitz), Nemilkov (Nemilkau, Nemílkov, Nemělkov), Tajanov (Tajanow, Tajanov u Klatov) [Klatovy], Velhartice (Welhartitz)
Obsah
Obsah: 

fol. 1 - 18: matriční zápisy zemřelých (1725 - 1740)
fol. 19 - 142: matriční zápisy narozených (1702 - 1727)

Matrika Velhartice 6 obsahuje tyto další lokality:
Braníčkov = část lokality Velhartice; Častonice = část obce Hlavňovice; Čeletice = část obce Hlavňovice; Dobřemilice = část obce Čachrov; Drouhavec = část obce Velhartice; Glashütte = neidentifikovaná lokalita; Hlavňovice; Horní Staňkov = část lokality Hlavňovice; Hory Matky Boží; Chvalšovice = část lokality Čachrov; Jarkovice = část obce Velhartice; Javorná (Zeybiz, Seewiss, Seewiesen) = část obce Čachrov; Javoří = část obce Kolinec; Javoříčko = část obce Hlavňovice; Jindřichovice = část lokality Kolinec; Konín = část obce Velhartice; Kochánov = část obce Hartmanice; Království = lesní oblast jihozápadně od Petrovic; Makov = část lokality Předslav; Milínov = část obce Hlavňovice; Předvojovice = část obce Čachrov; Přestanice = část obce Hlavňovice; Radostice = část lokality Hlavňovice; Radvanice = část obce Velhartice; Sau = neidentifikovaná lokalita; Stojanovice = část lokality Milínov; Svinná = část obce Čachrov; Ujčín = část lokality Kolinec; Zahálka = část lokality Velhartice; Zahrádka = část obce Čachrov; Zhůří = část obce Rejštejn

Matrika obsahuje lokality těchto dalších farností: Čachrov, Hlavňovice, Hory Matky Boží, Javorná, Předslav

Za posledním foliem matriky se nachází celkem dvě volně vložené přílohy.