Těnovice 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Těnovice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Borovno (Borowno), Číčov (Tschitschow, Čičov), Hořehledy (Horschechled), Hořice (Horschitz), Lučiště (Lutschischt), Míšov (Mischau, Mišov), Mítov (Mittau), Nechanice (Nechanitz, Nechánice), Planiny (Planin, Planín), Těnovice (Teniowitz), Záluží (Salusch) [u Spáleného Poříčí]
Původní nadpis: 
V.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní stránkování. Index je veden pro léta 1636 - 1707 a 1726 - 1784. Matrika z let 1708 - 1725 je již od 18. stol. ztracená.
str. 1 - 281: narození farní obvod 1759 - 1784
str. 283: narození Těnovice 1784
str. 285 - 314: index A - K
str. 315: narození Lučiště 1784
str. 317 - 342: index K - N
str. 343: narození Mítov 1784
str. 345 - 370: index N - Š
str. 371: narození Nechanice 1784
str. 373 - 388: index Š - Ž
str. 395 - 396: narození Hořehledy 1784
str. 441 - 457: narození - nemanželské děti (farní obvod) 1759 - 1784

Ostatní lokality: Hvížďalka (též Flusárna) - samota u ob. Spálené Poříčí; Kbely - č. ob. Železný Újezd, č. ob. Čížkov, okr. Plzeň-jih; Labežský Mlýn (Mlejn Lhotecký) - mlýn na potoce Bradava u ob. Těnovice; Pohodnice (též Hájek) - zan. lokalita u ob. Hořehledy u dvora Dražkovice; Poříčská koželužna - neurčeno; Stará Bažantnice - neurčeno

Lokality mimo farní obvod: Lišov - okr. České Budějovice