Strašice 17

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Strašice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Hůrky (Hurek, Hurkau) [Rokycany], Strašice (Straschitz), Těně (Tien, Těny)
Původní nadpis: 
VI.
Obsah
Obsah: 

Matrika je opatřena původní foliací.
fol. 1 - 100: Strašice 1862 - 1870
fol. 101 - 164: farní obvod 1870 - 1874
fol. 165 - 189: Těně 1862 - 1870, 1874 (1 zápis)
fol. 190 - 206: farní obvod 1874 - 1876
fol. 207 - 223: Hůrky 1862 - 1871
fol. 223 - 239: farní obvod 1876 - 1877
25 nečísl. fol.: index

Lokality mimo farní obvod: Mirošov - okr. Rokycany; Skomelno - okr. Rokycany
Na titulním listě obsah matriky.