Slavíkovice 02

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Slavíkovice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Slavíkovice (Slawikowitz, Slavíkov)
Původní nadpis: 
I.
Obsah
Obsah: 

Jednotlivé oddíly matriky mají samostatnou původní foliaci. Matrika byla v archivu jednotně prostránkována.
fol. 1 - 55 (str. 1 - 109): narození
fol. 1 - 20 (str. 110 - 148): oddaní
fol. 1 - 43 (str. 149 - 223): zemřelí
Na předsádce jména výzamných duchovních, kteří provedli biřmování (1787 - 1880).