Předslav 15

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Předslav (Římskokatolická církev)
Místo: 
Měcholupy (Mecholup)
Původní nadpis: 
XIII.
Obsah
Obsah: 

str. 1 - 66: matriční zápisy oddaných (1829 - 1903)
str. 67 - 348: matriční zápisy narozených (1827 - 1908)
str. 349 - 398: matriční zápisy zemřelých (1828 - 1880)

Matrika obsahuje celkem čtyři vlepené přílohy - str. 159, 173, 202 a 318.
Za posledním foliem se nachází dvě volně vložené přílohy.