Předslav 14

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Předslav (Římskokatolická církev)
Místo: 
Předslav (Předslaw, Předslava)
Původní nadpis: 
Tomus XII.
Obsah
Obsah: 

str. 1 - 78: matriční zápisy oddaných (1828 - 1887)
str. 79 - 416: matriční zápisy narozených (1828 - 1894)
str. 417 - 490: matriční zápisy zemřelých (1828 - 1877