Předslav 03

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Předslav (Římskokatolická církev)
Místo: 
Předslav (Předslaw, Předslava)
Původní nadpis: 
T. I.
Obsah
Obsah: 

str. 1 - 115: matriční zápisy narozených (1784 - 1829)
str. 116 - 152: matriční zápisy oddaných (1785 - 1827)
str. 164 - 214: matriční zápisy zemřelých (1784 - 1827)

Při stránkování matriky narozených bylo vynecháno číslo 98. Poslední v řádném pořadí pročíslovaná strana je str. 115, která je v matrice zanesena desetkrát. Po této straně se objevují čísla 125 a a 118, ty však vybočují z číselné řady.

Na začátku matriky narozených se nachází opisy matričních zápisů narozených pro léta 1784 a 1788.