Prameny 26

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Prameny (Římskokatolická církev)
Místo: 
Prameny (Sangerberg)
Obsah
Obsah: 

Kniha byla vzhledem k stáří a špatné čitelnosti chybně určena jako pořad bohoslužeb (viz desky.V archivu byla vepsána foliace knihy.

fol. 1-48: narození, fol. 1-6 nenavazují chronologicky
fol. 49: dodatečný zápis o narození z r. 1707, zápis o narození z r. 1710
fol. 50: pamětní záznamy o narození dětí Kašpara Danzera v letech 1641-1659
fol. 51: titulní list k matrice oddaných 1662
fol. 52, 53: prázdná
fol. 54-55: oddaní 1652-1665 (záznamy nejsou chronologicky)
fol. 56-57: oddaní 1660-1667 (záznamy nejsou chronologicky)
fol. 58-75: oddaní 1668-1709, rubrika na rok 1710 je prázdná
fol. 76: zemřelí 1670-1673
fol. 77: titulní list k matrice zemřelých 1662
fol. 78: zemřelí 1662-1669
fol. 79: pamětní zápisy o darech pro kostel 1691-1707
fol. 80-92: zemřelí 1679-1709
fol. 87: hlášení o úmrtí mimo farnost 1700

Informace o nematričních zápisech: 

fol. 50: pamětní záznamy o narození dětí Kašpara Danzera v letech 1641-1659
fol. 79: pamětní zápisy o darech pro kostel 1691-1707
fol. 87: hlášení o úmrtí mimo farnost 1700