Prameny 15

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Prameny (Římskokatolická církev)
Místo: 
Prameny (Sangerberg)
Původní nadpis: 
IV.
Obsah
Obsah: 

Matrika je vedena pouze pro lokalitu Groß Sangerberg, po r. 1872 nazývaná pouze Sangerberg.

Matrika má původní foliaci.
fol. 2 - 165: oddaní
gol. 166 - 182: index
Na zadní straně titulního listu krátká poznámka s sňatkům poddaných.