Prameny 12

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Prameny (Římskokatolická církev)
Místo: 
Prameny (Sangerberg)
Původní nadpis: 
Tom. VII.
Obsah
Obsah: 

Matrika je vedena pouze pro lokalitu Klein Sangerberg - č. ob. Prameny.

Matrika má původní foliaci.
fol. 2 - 36: narození
fol. 38 - 84: nematriční zápisy
fol. 86 - 94: index
Na titulním listě je tabulka, ve které je znázorněna změna čísle popisných k roku 1872, kdy se části obce Alt Sangerberg a Neu Sangerberg staly součástí lokality Klein Sangerberg.

fol. 38 - 84: kostelní účty kostela sv. Linharta v Pramenech z let 1893 - 1902