Prameny 02

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Prameny (Římskokatolická církev)
Ort: 
Prameny (Sangerberg)
Ursprüngliche Titel: 
N. II.
Enthält
Enthält: 

Matrika má původní foliaci.
fol. 1 - 40: narození
fol. 40 - 42: narození - nemanželské děti 1760 - 1775
fol. 43: index oddaných
fol. 44 - 60: oddaní
5 nečísl. fol.: index narozených
fol. 1 - 22: zemřelí
4 nečísl. fol.: index zemřelých

Ostatní lokality: Groß Sangerberg - č. ob. Prameny; Klein Sangerberg - č. ob. Prameny
fol. 43: poznámka, kde jsou zapsány indexy N a Z

V oddíle oddaných jsou opisy dispensů k sňatkům.