Prameny 01

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Prameny (Římskokatolická církev)
Místo: 
Prameny (Sangerberg)
Původní nadpis: 
Nro. 1.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci.
fol. 2 - 68: narození
fol. 68 - 69: narození - nemanželské děti 1745 - 1758
fol. 69 - 89: oddaní
fol. 91 - 114: zemřelí
V oddíle oddaných se nacházejí opisy dispensů k sňatkům.