Prádlo 11

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Prádlo (Římskokatolická církev)
Místo: 
Jarov (Jarau, Jarow, Rajov), Měcholupy (Miecholup), Novotníky (Nowotnik, Nevotníky), Prádlo (Pradl), Zhůř (Sursch, Zhůře)
Původní nadpis: 
III.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci.
fol. 1 - 39: Prádlo 1894 - 1933
fol. 40 - 59: Novotníky 1894 - 1933
fol. 70 - 119: Měcholupy 1894 - 1930
fol. 120 - 159: Jarov 1894 - 1927
fol. 160 - 175: Zhůř 1894 - 1934
fol. 178 - 181: Měcholupy 1931 - 1934
fol. 183 - 190: Jarov 1927 - 1934
Na titulním listě je zapsán obsah matriky.