Prádlo 08

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Prádlo (Římskokatolická církev)
Místo: 
Jarov (Jarau, Jarow, Rajov), Měcholupy (Miecholup), Novotníky (Nowotnik, Nevotníky), Prádlo (Pradl), Zhůř (Sursch, Zhůře)
Původní nadpis: 
II.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci.
fol. 1 - 35: Prádlo, Chvostule 1831 - 1882
fol. 36 - 54: Novotníky 1837 - 1893
fol. 55 - 60: Prádlo, Chvostule 1882 - 1893
fol. 64 - 111: Měcholupy, Dubeč, Ráj 1829 - 1889
fol. 112 - 159: Jarov 1830 - 1893
fol. 160 - 175: Zhůř 1837 - 1893
fol. 177 - 179: Měcholupy 1889 - 1893
fol. 181: Jarov 1893