Prádlo 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Prádlo (Římskokatolická církev)
Místo: 
Jarov (Jarau, Jarow, Rajov), Měcholupy (Miecholup), Novotníky (Nowotnik, Nevotníky), Prádlo (Pradl), Zhůř (Sursch, Zhůře)
Původní nadpis: 
(II.) I.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci. Neúplný index vznikl v roce 1978, je vložený do knihy.
fol. 1 - 14: Prádlo, Chvostule 1788 - 1831
fol. 15 - 24: Novotníky 1787 - 1831
fol. 29 - 52: Měcholupy, Dubeč, Ráj 1787 - 1829
fol. 53 - 71: Jarov 1787 - 1829
fol. 72 - 85: Zhůř 1787 - 1834