Plzeň - okresní úřad 10

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Plzeň - okresní úřad
Původní nadpis: 
VII.
Obsah
Obsah: 

Zápisy pro býv. obvod politického okresu Plzeň
Číslo 325 se ve foliaci opakuje dvakrát
Matrika obsahuje deset vlepených příloh