Pavlův Studenec 21

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Pavlův Studenec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Pavlův Studenec (Paulusbrunn)
Obsah
Obsah: 

Pavlův Studenec
- zápisy oddaných z let 1840-1873 = fol. 2-62
- index oddaných (A-Z) z týchž let = fol. 63-67
- zápisy oddaných vojenských osob z let 1842-1871 = fol. 1-6 (samostatný sešit volně uložený na konci matriky)