Krásné Údolí 02

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Krásné Údolí (Římskokatolická církev)
Místo: 
Chodov (Gängerhof), Krásné Údolí (Schönthal), Odolenovice (Döllnitz)
Obsah
Obsah: 
Matrika má původní foliaci. V oddíle narozených též stránkování. fol. 1 - 127 (str. 1 - 253): narození 1714 - 1785 fol. 167: seznamy biřmovanců 1747, 1758 fol. 169 - 186: index narozených 1714 - 1731 (odkazuje na stránkování) fol. 188 - 193: narozené nemanželské děti 1741 - 1783 fol. 205 - 262: oddaní 1714 - 1784 fol. 326 - 398: zemřelí 1714 - 1785 fol. 414: zemřelé nemanželské děti 1760 - 1775 fol. 415: nematriční zápisy 1747 - 1752 Pro lokalitu Chodov se užívá též název Gängerhauseln.
Informace o nematričních zápisech: 
fol. 167: seznamy biřmovanců 1747, 1758 fol. 415: nematriční zápisy 1747 - 1752