Kozolupy 02

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kozolupy (Římskokatolická církev)
Místo: 
Kozolupy (Kozolup, Kosolup)
Původní nadpis: 
Tomus II.
Obsah
Obsah: 

Každý odddíl matriky je opatřen samostatným stránkováním.
str. 1 - 110: narození (manželské děti)
str. 111 - 116: narození (nemanželské děti 1721 - 1771)
str. 1 - 38: oddaní
str. 1 - 88: zemřelí

str. 10 (zemřelí) - vlepená příloha
str. 1 - 11: biřmování 1747 - 1762
V zadní části knihy pamětní zápisy (1718, 1777).