Kožlany 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kožlany (Římskokatolická církev)
Místo: 
Hedčany (Hedčan, Hetzan), Kožlany (Koschlan, Kozlany), Strachovice (Strachowitz)
Původní nadpis: 
Tomus 4
Obsah
Obsah: 

Matrika Kožlany 4 obsahuje tyto další lokality:
Bělbožice (Welbowitz) = část obce Šípy, fara Chříč; Břízsko = fara Planá; Dubensko = část obce Chříč; Hedečko = dvůr u obce Břežany, fara Kožlany; Hlince = fara Chříč; Holovousy = fara Chříč; Chříč; Lhota = část obce Slatina, fara Chříč; Milíčov = část obce Šípy, fara Chříč; Ptýč = část obce Hlince, fara Chříč; Slatina = část obce Chříč; Strachovice = č. ob. Čistá; Studená = fara Chříč; Šípy = fara Čistá
Pomístní názvy dílčích lokalit:
Břízský ovčín; Cukrovic Mlýn (Cukrův mlýn) = část obce Kožlany (č. p. 230); Dubensko - hájovna = č. ob. Chříč; Dubjanská chalupa (Chalupa v dubensku); Dubjanský Dvůr = část obce Chříč; Hájovna pod Hedčany; Hájovna u Dolan; Chalupa nad Hedčany; Chalupa pod Lhotou; Chalupa u Břízska; Chalupa u Dolan; Chalupa u Správkovic (Machova) mlýna = č. ob. Lhota; Chříčský ovčín = část obce Chříč (č. p. 65); Chříčský zámek = část obce Chříč; Kubův (Kubovský, Kubovic) Mlýn = část obce Chříč; Lejskův (Lejskovic) Mlýn = část obce Hlince (č. p. 35); Prachárna od řeky; Prachárna od Lejskova mlejna; Obecní mlýn Kožlanský; Prachárna pod Hlincem = část obce Hlince; Prachárna pod Milíčovem = část obce Milíčov; Ptyčský Dvůr = část obce Ptýč; Ptyčský ovčín; Rybárna pod Dubjany = část obce Chříč; Rybárna nad Hlincem, Rybárna pod Hlincem = část obce Hlince; Správkovic (Správkův, Machův) mlýn = Lhota č. p. 3; Šipské lesy = část obce Šípy; Uhrovic (Uhrův) Mlýn = část obce Milíčov (č. p. 1); Volejna liblínská; Vožehův mlýn (Kožlany č. p. 229)
Svatby ojediněle též z lokalit Čistá, Dolní Hradiště, Rakolusky, Třímany.

str. 1 - 433: matriční zápisy narozených (1723 - 1762)
nestr.: seznamy biřmovaných z let 1745 - 1762;
str. 1 - 88: matriční zápisy oddaných (1723 - 1757)
nestr.: matriční zápisy zemřelých (1741 - 1754)
nestr.: matriční zápisy zemřelých (1723 - 1740)
nestr.: matriční zápisy nelegitimně narozených (1723 - 1762)
nestr.: matriční zápisy zemřelých (1754 - 1759)
nestr., A-Z: index narozených (1723 - 1762) volně vložený do matriční knihy

seznamy kněží, kteří působili ve farnosti Kožlany, zápisy z let 1659 - 1856