Kostelec 11

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kostelec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Kostelec (Kostelzen), Lšelín (Elschelin), Nedražice (Nedraschitz), Ostrov (Ostrau)
Obsah
Obsah: 

Do sešitu, který obsahuje rejstřík zesnulých z celé farnosti Kostelec, jsou vloženy další dva sešitové rejstříky. V nascanované verzi vidí badatel tyto rejstříky v následujícím pořadí:

1) rejstřík oddaných z Nedražic, tj. k matrice Kostelec 04 a 06, vedený zhruba od roku 1840 a poté zpětně dopisovaný až k roku 1773 (sestavený výlučně podle jmen ženichů),
2) rejstřík narozených v Kostelci a okolních dvorech (Beraní Dvůr, Všetice, resp. Alfrédov, hájovna Senětice, popř. též Žďár), tj. k matrice Kostelec 05, pro celé období (záznamy zhruba do roku 1850 byly vytvořeny jednou rukou zhruba ve stejné době, navazující zápisy byly již dělány průběžně),
3) rejstřík zesnulých ze všech obcí farního obvodu Kostelec, tj. k matrikám Kostelec 05, 06, 08 a 09, vedený průběžně, ovšem až od roku 1820 (u řady jmen není uváděn letopočet, pouze odkaz na strany příslušných matrik).

Ani jeden ze sešitů není paginován ani foliován.