Kostelec 06

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kostelec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Nedražice (Nedraschitz)
Původní nadpis: 
Liber V.
Obsah
Obsah: 

Matrika obce Nedražice. V zápisech oddaných se objevují též nevěsty pocházející z jiných obcí farnosti (Kostelec, Všetice, Ostrov, Lšelín) i mimo ni (Milevo, Krtín, Jivjany, Skapce, Zálezly, Radějovice, Lochousice, Mířovice, Pňovany a Cheb - identifikace viz popis matrik Kostelec 02 a 03; dále Hradišťany, něm. Radelstein, č. obce Honezovice, okr. Plzeň-jih; Horní Kamenice, něm. Ober-Kammenz, obec v okr. Domažlice; Prostiboř, něm. Prostibor, obec v okr. Tachov; Blatnice, něm. Blatnitz, obec v okr. Plzeň-sever; Staré Sedliště, něm. Alt Zedlisch, v matrice "Altsedlitz", obec v okr. Tachov; Lomnička, něm. Steingrub, č. města Plesná, okr. Cheb; Chlum sv. Máří, něm. Maria Kulm, obec v okr. Sokolov), vesměs však již v době sňatku pobývaly v Nedražicích.

Matrika narozených (resp. pokřtěných) je do s. 51 paginována, poté však přechází tato paginace ve foliaci. Nic na tom nemění skutečnost, že od fol. 77 je před číslovkou vždy uvedena zkratka "Pag.", která se teprve u fol. 104 mění na "Fol.", ovšem u folií 105-128 opět mizí, teprve pak je užívána pravidelně. Stejně tak je zpočátku paginována matrika zemřelých (znovu od s. 1) a po s. 57 opět přechází k foliaci (fol. 72-82 rovněž se zkratkou "Fol.") a totéž platí o matrice oddaných (s. 1-19, následuje fol. 20-53; používání zkratek "Pag." a "Fol." obdobné jako u zápisů narozených).

Zápisy N: s. 1-51 první paginace, fol. 52-155 první foliace.
Zápisy Z: s. 1-57 druhá paginace, fol. 58-82 druhé foliace .
Zápisy O: s. 1-19 třetí paginace, fol. 20-53 třetí foliace.
Mezi jednotlivými částmi knihy a na jejím konci je vždy několik volných nečíslovaných listů (někdy s připravenou, ovšem nevyplněnou tabulkou pro nové zápisy).
U zadního přídeští je volně vložen rejstřík jmen obsažených v matrice narozených, který byl - soudě podle jednotného písma - vytvořen v roce 1848 a poté v něm bylo průběžně pokračováno.

Matrika je vedena německy, pouze titulní list a některé doplňující poznámky k zápisům jsou latinsky. Zběžný kurent zejména u zápisů na počátku 20. let a pak v letech 50. a na počátku let 60. může při četbě činit zvláště amatérským genealogům značné potíže. Zejména v zápisech oddaných se objevuje poměrně hodně pozdějších poznámek rodopisného charakteru, psaných zpravidla modrým inkoustem.

Zajímavosti: s. 4 druhé paginace - smrt půlročního syna poutníka Christiana Waltera z obce Hořesedly, něm. Horosedl, okr. Rakovník [?] ("Harasel, Kolschewitzer Herrschaft").

Přílohy: 1) Výpis z matriky obce Krtín (něm. Guratin, č. obce Skapce, ok. Tachov) o sňatku Václava Kripnera a Barbary Kripnerové (patrně shoda jmen), uzavřeném v roce 1856 (výpis z roku 1879). List papíru je na svislo přeložený a horním i dolním okraji značně pomačkaný a potrhaný. 2) Úřední sdělení faráře v Kostelci ve věci matričních duplikátů z roku 1939.
Zadní přídeští: opis křestního listu jisté Margarethy Magdealeny Schäffler (nar. r. 18008 v Nedražicích) z roku 1828 (opis datován 12. května 1830).