Klenčí pod Čerchovem 24

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Klenčí pod Čerchovem (Římskokatolická církev)
Místo: 
Draženov (Drasenau, Trasenau, Dražinov), Klenčí pod Čerchovem (Klentsch, Kleneč, Klenčí u Domažlic), Mlýnec (Linz, Mlýnce), Postřekov (Possigkau, Starý a Nový Postřekov), Ždánov (Tannawa, Zdanov, Zdánov, Ždánov, Žďánov)
Obsah
Obsah: 

Matrika má formu sešitů (10 ks) pro jednotlivé roky, které byly v archivu svázány do jednoho fasciklu.

Kromě výše uvedených obcí též záznamy z těchto lokalit: Capartice, č.ob. Klenčí pod Čerchovem, okr. Domažlice (Nepomuk); Nový Postřekov, zan.č.ob. Postřekov, okr. Domažlice (Neu Possigkau); Starý Postřekov, zan.č.ob.Postřekov, okr. Domažlice (Alt Possigkau)