Kbel 20

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kbel (Římskokatolická církev)
Místo: 
Bezděkov (Bezdekau) [Hartmanice], Kaliště (Kalischt), Kbel (Kbell, Kbely), Lužanská Nová Ves (Nová Ves), Malinec (Mallinetz), Stropčice (Tyrol), Vlčí (Wölfling)
Původní nadpis: 
V.
Obsah
Obsah: 

Matrika zemřelých pro celou farnost Kbely (v této době již její součástí nebyly vesnice Třebýcina a Třebýcinka, přifařené k Předslavi a Švihovu). Vedle uvedených obcí do ní patřily ještě lokality Mečkov (č. obce Kbel, okr. Plzeň-jih), Hráz a Rudice (obě dnes v katastru Třebýcina, součást města Měčín, okr. Klatovy), samota Loupensko (katastr Zálesí, č. o. Příchovice, okr. Plzeň-jih) a Nová Ves (dnes č. obce Kbel, okr. Plzeň-jih), jejíž menší, západní část je dodnes označována jako Lužanská Nová Ves (tato skutečnost odráží dřívější rozdělení vesnice mezi dvě panství; v matrice je často, ovšem nikoli zcela pravidelně udáváno, zda jde o Novou Ves Počíčskou či Novou Ves Lužanskou; zcela výjimečně se objevují i Nová Ves Měčínská - fol. 68 a 153 a jako část Nové Vsi také Babice - fol. 91, 96, 130, 138, 142, 143, 149). Ojediněle lze v matrice nalézt i zemřelé z jiných farností, např. ze Zálesí (č. o. Příchovice, okr. Plzeň-jih; fol. 88, 95), Bolkova (okr. Plzeň-jih; fol. 116) a samozřejmě osoby z farnosti Kbel, zemřelé jinde - v Příchovicích (fol. 110), v nemocnicích v Plzni (fol. 85, 86, 90, 124; jinde v Plzni fol. 146) či v Klatovech (fol. 107, 119, 138, 142, 143, 145, 147, 150, 152, 154).

Rubriky matriky předtištěny.

Diagnózy v rubrice příčiny úmrtí jsou většinou uváděny latinsky.

Zápisy Z: fol. 1-155.
Fol. 139: Zmínka o dodatečném úředním prohlášení Jana Hanuše, účastníka 1. světové války, za mrtvého k 31. prosinci 1923 (datováno 1928).