Kbel 16

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kbel (Římskokatolická církev)
Místo: 
Bezděkov (Bezdekau) [Hartmanice], Kaliště (Kalischt), Kbel (Kbell, Kbely), Lužanská Nová Ves (Nová Ves), Malinec (Mallinetz), Stropčice (Tyrol), Vlčí (Wölfling)
Původní nadpis: 
IX.
Obsah
Obsah: 

Matrika oddaných pro celou farnost Kbely (v této době již její součástí nebyly obce Třebýcina a Třebýcinka, přifařené k Předslavi a Švihovu; obě lokality se objevují jen výjimečně jako místo původu ženichů). Vedle obcí uvedených v databázi šlo ještě o lokality Mečkov (č. obce Kbel, okr. Plzeň-jih), Hráz a Rudice (dnes v katastru Třebýcina, součást města Měčín, okr. Klatovy), Nová Ves (č. obce Kbel, okr. Plzeň-jih), jejiž součástí je dnes i výše uvedená Lužanská Nová Ves, a Loupensko (katastr Zálesí, č. o. Příchovice, okr. Plzeň-jih).

Rubriky matriky předtištěny.

Zápisy O: fol. 1-157

Fol. 141: sňatek uskutečněný na Smíchově, jako jediné bydliště snoubenců označena Plzeň (Veleslavínova 20); nevěsta však pocházela z Nové Vsi a sňatek byl ohlašován i ve Kbelu.

Přílohy: celkem 4 písemnosti matriční agendy - rozsudek krajského soudu v Kutné Hoře o rozvodu (1919), nařízení zemské politické správy o opravě zápisu příjmení v matrice sňatků (1922), žádost farního úřadu u P. Marie v Plzni ohledně nacionálií rodičů nově narozeného dítěte, kteří byli oddáni roku 1919 ve Kbelu (1926) a oznámení o sňatku kbelského farníka z Nové Vsi ve farním kostele v Horšicích (1933).