Kbel 11

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kbel (Římskokatolická církev)
Místo: 
Mečkov
Původní nadpis: 
A II
Obsah
Obsah: 

Matrika pro obec Mečkov (dnes č. o. Kbel, okr. Plzeň-jih). Původně zápisy narozených, oddaných a zemřelých foliovány zvlášť, dodatečně snaha o jednotnou foliaci, ovšem zdaleka ne důsledná a především s chybami, způsobenými dodatečným vevazováním složek.

Zápisy N: fol. 1-45, znovu pak fol. 59 (jiné než fol. [59] se zápisy oddaných - viz níže)- [79] (na fol. 59-61 zároveň původní foliace 14-16, pokračuje pouze tato starší fol. 17-20, navazuje opět novější fol. 66-77; následující dvě folia již nijak nečíslovány).

Zápisy O: fol. 46-[59] (46-57: původní foliace 1-12, fol. 58 již bez původní foliace, a následující fol. [59] není označeno vůbec, což je důsledek dodatečně vevázané složky mezi fol. 57 a 59, resp. 12 a 13).

Zápisy Z: fol. 1-21 (druhá foliace; čísla fol. 15-19 přeškrtána a nahrazena č. 80-84, což ovšem neodpovídá předchozí foliaci zápisů narozených a oddaných).

Prázdná folia: dvě nečíslovaná folia a původní folium 58, resp. 13 mezi zápisy O a pokračováním zápisů N, tj. mezi [59] a 59, fol. 22-24 druhé foliace (z toho fol. 24 je již přídeštím).

Německé zápisy pouze do roku 1789, resp. 1790, ojediněle se objevují latinsky psané vysvětlující komentáře (obvykle ohledně legitimizace nemanželských dětí).

Dvě přílohy - žádosti adresované farnímu úřadu ve Kbelu ohledně potvrzení narození či úmrtí jistých osob (z roku 1897 a 1930).
Fol. 46: Latinsky psaný odkaz na pokračování zápisů narozených na fol. 59.