Kbel 06

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kbel (Římskokatolická církev)
Místo: 
Lužanská Nová Ves (Nová Ves)
Původní nadpis: 
Liber I
Obsah
Obsah: 

V rámci matriky je vedena trojí foliace, zvlášť pro matriční zápisy narozených, oddaných a zemřelých.

Ojediněle se objevují u některých zápisů latinsky psané vysvětlující komentáře (obvykle ohledně otcovství či legitimizace nemanželských dětí) .

Matrika se vztahuje na lokalitu Nová Ves, dnes č. obce Kbel, okr. Plzeň-jih. Menší, západní část této vesnice je dodnes označována jako Lužanská Nová Ves. Tato skutečnost odráží dřívější rozdělení vesnice mezi dvě panství Červené Poříčí a Lužany. V této matrice je ještě příslušnost jednotlivých osob k těmto panstvím uváděna ne zcela pravidelně a povětšinou v údajích o osobách. Pozdější matrika to již eviduje systematicky přímo u jednotlivých popisných čísel (srov. matriku Kbel 08).

Zápisy N: (první foliace) 1-25 (z folia 25 je jen levá strana, pravá je označena již jako fol. 1 druhé foliace; folia 21-25 jsou evidenteně dodatečně vevázána - jiný papír, užší rozměr).

Zápisy O: (druhá foliace) 1-4

Zápisy Z: (třetí foliace) 1-10

Prázdná folia: druhá foliace 5-10, třetí foliace 11-15.