Kbel 05

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kbel (Římskokatolická církev)
Místo: 
Malinec (Mallinetz)
Původní nadpis: 
Liber II
Obsah
Obsah: 

V rámci matriky je vedena trojí foliace, zvlášť pro matriční zápisy narozených, oddaných a zemřelých.

Ojediněle se objevují u některých zápisů latinsky psané vysvětlující komentáře (obvykle ohledně otcovství či legitimizace nemanželských dětí) .

Zápisy N: (první foliace) 1-44 (na fol. 45 pouze odkaz na navazující svazek matriky)

Zápisy O: (druhá foliace) 1-10

Zápisy Z: (třetí foliace) 1-16

Prázdná folia: druhá foliace 11-21, třetí foliace 17-25