Kbel 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kbel (Římskokatolická církev)
Místo: 
Kbel (Kbell, Kbely)
Původní nadpis: 
Lib. II
Obsah
Obsah: 

V rámci matriky je vedena trojí foliace, zvlášť pro matriční zápisy narozených, oddaných a zemřelých.

Ojediněle se objevují u některých zápisů latinsky psané vysvětlující komentáře (obvykle ohledně otcovství či legitimizace nemanželských dětí).

Zápisy N: (první foliace) fol. 1-84

Zápisy O: (druhá foliace) fol. 1-23

Zápisy Z: (třetí foliace) fol. 1-29

Prázdná folia: první foliace 85, druhá foliace 24-48, třetí foliace 30-46.

Na fol. 84 dole je na konci matriky narozených dodatečně připojen zápis k roku 1811 s obsáhlým vysvětlením, proč k tomuto doplňku došlo.