Horní Folmava 28

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Horní Folmava (Římskokatolická církev)
Místo: 
Německá Kubice (Deutsch Kubitzen, Nová Kubice)
Obsah
Obsah: 

Matrika s původní, pro jednotlivé oddíly, samostatně vedenou foliací; v archivu byla dodatečně provena jednotná foliace pro celou matriku

Zápisy O pro léta 1818 - 1891 = fol. 1 - 21
Zápisy N pro léta 1887 - 1893 = fol. 22 - 27
Zápisy N pro léta 1815 - 1887 = fol. 28 - 92
Zápisy Z pro léta 1815 - 1892 = fol. 94 - 131

Index bez původní foliace, nově ofoliován v archivu v návaznosti na matriku; A - Z = fol. 132 - 150

V matrice se místy objevují i záznamy pro některé obce nacházející se na území dnešní SRN; sporadicky se též objevují záznamy pro další obce farního obvodu: Kubičku (Plassendorf), zaniklou část obce Česká Kubice, okr. Domažlice = fol. 41, 43, 98 a Horní Folmavu (Ober - Vollmau, Kameral Vollmau), část obce Česká Kubice, okr. Domažlice = fol. 97, 102; vzhledem ke skutečně sporadickému výskytu záznamů nebyly tyto obce zaneseny do rubriky přiřazené lokality