Horní Folmava 27

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Horní Folmava (Římskokatolická církev)
Místo: 
Kubička (Plassendorf)
Původní nadpis: 
Nro. II
Obsah
Obsah: 

Matrika s původní, pro jednotlivé oddíly samostatně vedenou, foliací; jednotná foliace celé matriky byla dodatečně provedena v archivu

Zápisy O pro léta 1815 - 1883 = fol. 1 - 14
Zápisy N (též ojedinělé záznamy pro obec Daberg v dnešní SRN) pro léta 1880 - 1883 = fol. 15 - 19
Zápisy N (též ojedinělé záznamy pro obce Daberg, Furth im Wald a Klösfelsberg v dnešní SRN) pro léta 1815 - 1877 = fol. 22 - 66
Zápisy Z (též ojedinělé záznamy pro obec Daberg v dnešní SRN) pro léta 1815 - 1884 = fol. 68 - 91
Zápisy N (též ojedinělé záznamy pro obec Daberg v dnešní SRN) pro léta 1877 - 1880 = fol. 93 - 95

V prostoru mezi jednotlivými matričními oddíly se nachází prázdné ofoliované listy

Index společný pro záznamy N, O, Z s novou, v archivu dodatečně vyhotovenou, foliací; foliace indexu vedena v návaznosti na poslední oddíl matriky; A - Z = fol. 97 - 113

Přílohy (5 ks), původně vložené do matriky, se nalézají za posledním foliem matriky

Matrika obsahuje též některé obce, nacházející se na území dnešního Německa (SRN)

Ojediněle se v záznamech Z objevuje i lokalita Spáleneček (Klein - Prennet), část obce Česká Kubice (Böhmisch - Kubitzen), okr. Domažlice, která oficiálně přináležela k FO Maxov