Horní Folmava 22

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Horní Folmava (Římskokatolická církev)
Místo: 
Fuchsova Huť (Fichtenbach, Fuxova Huť)
Původní nadpis: 
N IV.
Obsah
Obsah: 

Matrika s původní, pro každý oddíl samostatně vedenou, foliací

Zápisy O pro léta 1856 - 1873 = fol. 1 - 30
Zápisy N pro léta 1856 - 1874 = fol. 1 - 94
Zápisy Z pro léta 1856 - 1874 = fol. 1 - 43

V prostoru mezi zápisy Z a indexem se nacházejí prázdné ofoliované listy

Index společný pro záznamy N, O, Z s původní foliací; foliace indexu vedena v návaznosti na poslední matriční oddíl; A - Z = fol. 50 - 76

Přílohy (5 ks), původně vložené do matriky, se nalézají za posledním foliem matriky

Matrika obsahuje též některé obce, nacházející se na území dnešního Německa (SRN)

Ojediněle se v záznamech objevuje i lokalita Spálenec (Prennet), která oficiálně přináležela k FO Maxov