Horní Folmava 17

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Horní Folmava (Římskokatolická církev)
Místo: 
Německá Kubice (Deutsch Kubitzen, Nová Kubice)
Původní nadpis: 
Thom: I.
Obsah
Obsah: 

Matrika s původní paginací vedenou pro každý matriční oddíl samostatně; v archivu byla dodatečně provedena jednotná paginace celé matriky

Zápisy O pro léta 1786 - 1818 = str. 1 - 13
Zápisy N pro léta 1784 - 1819 = str. 14 - 70
Zápisy Z pro léta 1784 - 1819 = str. 71 - 95

Index Z bez původní paginace; nově opaginován v archivu v návaznosti na matriku; A - W = str. 96 - 97

V místech mezi jednotlivými matričními oddíly se nalézají prázdné stránky