Děpoltovice 15

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Děpoltovice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Lužec (Kammersgrün)
Původní nadpis: 
Nro. 1
Obsah
Obsah: 

Matrika s původní foliací; část matriky má rovněž paginaci (do str. 23), na níž pak v jedné číselné řadě navazuje další foliace

Kniha má vyhrazený oddíl, určený pro vojenskou matriku Z, neobsahuje však žádný zápis = fol. 39

Index s původní foliací navazující na matriku; B - Z = fol. 42 - 46

Přílohy (2 ks), původně vložené do matriky, se nalézají za posledním foliem matriky; součástí příloh je rovněž i kopie indexu Z, obsaženého v knize