Chodov 70

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Chodov (Římskokatolická církev)
Místo: 
Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
Původní nadpis: 
Tom V.
Obsah
Obsah: 

Matrika je opatřena původní foliací a paginací.
fol. 1 - 196: matrika narozených (2.3.1888 - 13.5.1902)
pag. 1 - 18: index
Příloha (1 ks) je vložena za posledním foliem matriky.