Červené Dřevo 22

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Červené Dřevo (Římskokatolická církev)
Místo: 
Červené Dřevo (Rothenbaum), Fleky (Flecken), Chudenín (Chudiwa), Liščí (Fuchsberg), Orlovice (Silberberg), Pláně (Plös), Sruby (Heuhof), Šternov (Sternhof)
Původní nadpis: 
VIII.
Obsah
Obsah: 

Matrika byla založena v roce 1890 pro Fleky; 1911 se připojují záznamy pro Červené Dřevo; 1912 připojeny záznamy pro Sruby; od 1920 záznamy pro Hvězdu; od 1928 záznamy pro Chudenín, Liščí a Pláně; záznamy pro výše uvedené obce nejsou vyděleny do samostatných oddílů

Kniha má původní foliaci

Záznamy jsou vedeny v němčině, pouze na fol. 74, 89 se objevují dva ojedinělé zápisy česky

Matrika přístupná od roku 2013