Červené Dřevo 21

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Červené Dřevo (Římskokatolická církev)
Místo: 
Červené Dřevo (Rothenbaum), Fleky (Flecken), Chudenín (Chudiwa), Liščí (Fuchsberg), Pláně (Plös), Sruby (Heuhof), Šternov (Sternhof)
Původní nadpis: 
Nr. VIII.
Obsah
Obsah: 

Matrika byla založena v roce 1890 pro Fleky; 1906 se připojují záznamy pro Hvězdu; 1908 připojeny záznamy pro Sruby; od 1911 záznamy pro Červené Dřevo; od 1921 záznamy pro Chudenín, Liščí a Pláně; záznamy pro výše uvedené obce nejsou vyděleny do samostatných oddílů

Kniha má původní foliaci

Úplné znění textu na deskách: Pfarre Rothenbaum. Trauungsbuch Nr. VIII. für Flecken vom 1. I. 1890 bis 31. 12. 1923, für Sternhof vom 1. I. 1906 bis 31. 12. 1923, für Heuhof vom 1. I. 1908 bis 31. 12. 1923, für Rothenbaum vom 1. I. 1911 bis 31. 12. 1923, für Chudiwa, für Fuchsberg u. für Plöß vom 1. I. 1921 bis 31. 12. 1923.