Bochov 01

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Bochov (Římskokatolická církev)
Ort: 
Bochov (Buchau), Číhaná (Tschies) [Bochov], Dlouhá Lomnice (Langlammitz, Lopnič Dlouhá), Horní Tašovice (Taschwitz), Javorná (Gabhorn) [Bochov], Německý Chloumek (Deutsch Kilmes, Deutschkilmes), Nový Dvůr (Neuhof)
Enthält
Enthält: 

Matrika obsahuje následující, dnes zaniklé, obce nebo jejich části:
Panský mlýn (Herrnmühl)= mlýn u Údrče
Bartův mlýn (Bartmühl)= mlýn u Bochova
Houškův mlýn (Huschkamühl) = mlýn u Bochova
Králův mlýn (Kreylmühl, Kralenmühl) = mlýn u Bochova
Taschwitzermühl = mlýn u Tašovic
Hackerhäusel = neidentifik. lokalita
Hungermühle = neidentifik. lokalita
Karlshütte = neidentifik. lokalita
Ratshütte = neidentifik. lokalita
Schweidtmühl = neidentifik. lokalita
Steinhof = neidentifik. lokalita

Každý oddíl matriky foliován resp. paginován samostatně v následujícím pořadí:
O = fol. 1 - 27
N = fol. 1 - 142
Z = str. 1 - 50
Indexy sepsány dodatečně na několika listech papíru různého formátu; volně vloženy na konci knihy