Boč 01

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Boč (Římskokatolická církev)
Ort: 
Hrachová (Erbelstein), Malý Hrzín (Kleingrün), Peklo (Höll) [Stráž nad Ohří], Smilov (Mühlendorf) [Toužim], Srní (Boksgrün), Voč (Wotsch)
Ursprüngliche Titel: 
A.
Enthält
Enthält: 

Matrika obsahuje následující, dnes zaniklé, obce nebo jejich části:
Himmelstein = zan. č. ob. Srní (Boksgrün), č. ob. Stráž n. Ohří, okr. Karlovy Vary
Königswald = neidentifik. lokalita
Mlýn u Rybníka (Weihermühle) = zan. č. ob. Smilov (Mühlendorf), č. ob. Stráž n. Ohří, okr. K. Vary
Tiefenbach = neidentifik. lokalita

Matrika je torzem původní knihy; dochována po jednotlivých listech, zčásti zřejmě s mezerami
Folio 39 pravděpodobně připojeno k matrice dodatečně; nepatřilo k původní knize a nejedná se ani o matriční zápisy, nelze je však přiřadit k žádné z dochovaných matrik této fary; snad se jedná o konceptní poznámky; bylo rozhodnuto ponechat fol. 39 u nejstarší matriky a vevázat na její konec
V r. 2003 matrika zrestaurována včetně vazby; konzervační protokol nalepen na zadním přídeští, fotodokumentace na posledních dvou listech
Foliace knihy provedena dodatečně v archivu
Druhotně byly k matrice přiloženy dva nematriční zápisy = sdělení vrchnosti o ustanovení rychtáře v Bochově z l. 1625 a 1656; bylo rozhodnuto neponechat je u knihy, nýbrž delimitovat do příslušného SOkA