Blovice 05

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Blovice (Římskokatolická církev)
Ort: 
Blovice (Blowitz), Bohušov (Bauschen, Boušov), Hradiště (Steinradisch) [u Blovic], Chlumánky (Chlumanek), Chocenice (Kotzenitz), Chocenická Lhota (Kotzenitzer Lhota), Komorno (Komorn), Kotousov (Kotauschen), Štítov (Stittau), Vlčice (Wildschitz), Vlčtejn (Wildstein, Vlčtýn), Zdemyslice (Domislitz, Domyslice)
Enthält
Enthält: 

Matrika obsahuje následující, dnes zaniklé, obce nebo jejich části:
Habří = zan. sam. os. Bohušov (Bauschen), č. ob. Blovice
Hladoměř - zan č. os. Hradiště (Ladomirz), č. ob. Blovice
Nový Mlýn - neidentifik. lokalita

Původně paginován každý oddíl matriky samostatně; v archivu provedena nově souvislá paginace knihy včetně indexů; původní paginace v oddílech N a Z místy chybná
Index narozených A - Z = str. 217 - 242
Index nemanželských dětí z l. 1757 - 1771 = str. 243
Zápisy narozených pro Blovice = str. 244
Zápisy narozených vojenským osobám z r. 1769 = str. 245
Index A - W narozených z l. 1757 - 1768 (neodkazuje na strany, ale na jednotlivé roky; řazen dle křestních jmen!) = str. 246 - 270
Zápisy nemanželských dětí z l. 1757 - 1771 = str. 271 - 278 ( původně I - VIII )
Index A - F zemřelých z l. 1757 - 1768 (neodkazuje na strany, ale na jednotlivé roky; řazen dle křestních jmen!) = str. 301 - 302
Index A - R oddaných z l. 538 - 546 = str. 538 - 546
Zápisy oddaných vojenských osob pro Zdemyslice z r. 1769 = str. 547
Index A - V oddaných z l. 1756 - 1771 = str. 548 - 550
Index A - V oddaných z l. 1756 - 1770 (neodkazuje na strany, ale na jednotlivé roky; řazen dle křestních jmen!) = str. 551 - 560

V r. 1967 provedena nově polokožená převazba knihy