Bezděkov 06

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Bezděkov (Římskokatolická církev)
Ort: 
Kal (Gall)
Enthält
Enthält: 

Index nově opaginován v návaznosti na matriku; A - Z (N + O + Z) = str. 91 - 97