Nové regesty k listinám online

Státní archiv v Amberku zpřístupnil regesty listin bývalého říšského kláštera ve Waldsassenu.