Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Moderní zpřístupnění historických pramenů (2018-2021)

V rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 je pro platformu Porta fontium realizován nový projekt Moderní zpřístupnění historických pramenů.

V novém projektu dojde k vizualizaci map a plánů česko-bavorského příhraničí, systematickému uspořádání a v průběhu realizace projektu také k jejich přeshraničnímu propojení a bezbariérovému zpřístupnění široké veřejnosti v portálu "Porta fontium".

Bude navázána ojedinělá spolupráce odborníků z příhraničí ze dvou sousedních států a několika výzkumných oblastí: historie, stavebně historický průzkum, archeologie a informatika, což umožní portál rozšířit o unikátní funčnost: moderní vizualizaci obrazových materiálů, efektivní vyhledávání požadovaných informací v obrazových materiálech (ručně psané texty a fotografie) a inteligentní dvojjazyčné full-textové vyhledávání.   Více...

Stránky

Partneři


 
 

 
 

Impressum

Česká republika
Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44
306 12  Plzeň
Tel.: +420 377 236 263

portafontium@soaplzen.cz

Webmaster: Petr Kocourek